Категории

Общи условия

Последната актаулизация на този документ е от 03 януари 2013.

Добре дошли на Projectoria.com, онлайн адресът на Крижарница „Проектория“. Собственик на този уебсайт е Проектория ЕООД, търговско дружество с ЕИК по Булстат 200626159 и седалище и адрес на управление бул. Гоце Делчев 103, 1404 София, България. Проектория ЕООД (наричано по-нататък „Проектория“) продава продуктите и предоставя услугите на този уебсайт („Книжарница „Проектория“, „Projectoria.com“) за своите потребители и клиенти при условията, описани в този документ.
 

1. Общи положения

 
С достъпването на уебсайта на Projetoria.com и неговите поддомейни и използването на предоставеното в тях съдържание вие („Протребителят“, „Клиентът“) се съгласявате с настоящите Общи условия и ги приемате за обвързващо споразумание между вас и Проектория.
 
Проектория си запазва правото от време на време да променя настоящите Общи условия. Такива промени ще бъдат публикувани в Projectoria.com и ще влизат в сила със самото им публикуване.
 

2. Собственост над съдържанието

 
Съдържанието в уебсайта на електронния магазин, както и продуктите, предлагани в каталога, са собственост на Проектория или негови контрагенти. Всички авторски права, дори и тези, които не са упоменати изрично, са запазени в съответствие с действащото законодателство.
 

3. Описание на услугата

 
Книжарница „Проектория“ е интернет магазин, на който се предлага услуга по достъпване на електронни книги. Преглеждането на каталога и детайлите на продуктите в него е достъпно за всички потребители. За създаването на поръчки и извършването на покупки се изисква регистрация на потребителски акаунт.
 

4. Електронни книги

 
Всяка електронна книга се предлага в един или повече от форматите PDF, ePub и mobi, като всеки отделен формат представлява отделно издание със собствен ISBN идентификатор. Отделните издания на една и съща книга, които се различават само по своя файлов формат, се продават в пакет, под формата на един продукт.
 

5. Лиценз за ползване на електронна книга

 
При успешно реализирана покупка на електронна книга вие получавате не-изключителен, отменяем лиценз за използването на файловите формати, в които тя е налична на уебсайта. Тези файлове са защитени чрез цифров воден знак, който уникално идентифицира вашия акаунт в уебсайта, и се предоставят изключително за лична употреба. По-специално, вие нямате право да ги модифицирате и да ги разпространявате с комерсиални или други цели.
 

6. Потребителски акаунт

 
При регистрация на потребителски акаунт в сайта, вие трябва да предоставите лични данни като име и адрес, както и валиден имейл адрес. Вие носите отговорност за актаулността на тези данни и трябва да отразите всяка промяна в тях, като редактирате потребителския си профил, преди да продължите да ползвате услугите на уебсайта. Регистрираните потребители също така поемат ангажимент да държат в тайна паролата за своя акаунт и да не я предоставят на трети страни. Вие носите пълна отговорност за действията, предприети от вашия акаунт след започване на валидна потребителска сесия.
 
Начинът, по който се използват и съхраняват личните данни на потребителите, е описан и регламентиран в Политиката за поверителност, която е неотменна част от настоящите Общи условия.
 

7. Закриване на потребителски акаунт

 
Във всеки момент можете да поискате закриване на вашия акаунт като пратите съобщение от имейл адреса във вашия потребителски профил до info@projectoria.com.
 
Проектория си запазва правото да ограничава или отказва достъпа до сайта, както и да деактивира всеки акаунт без предварително предупреждение в случаи на злоупотреба, нарушаване на авторски права или други видове неспазване на настоящите Общи условия.
 

8. Предлагани продукти

 
Проектория има право да променя или прекратява по всяко време предлагането на всеки продукт. Продукт, който е премахнат от каталога на книжарницата, остава достъпен само през профила на потребителите, които вече са го закупили.
 

9. Цени

 
Проектория си запазва правото да променя цените на предлаганите продукти и услуги по всяко време. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена в уебсайта, когато поръчката е била направена, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. Съобщения за намалени цени стават с поставяне на новата цена до старата, като последната е зачертана. Всички обявени цени са в български лева, с начислен ДДС.
 

10. Плащания

 
Проектория не приема кешови разплащания. Вие трябва да изберете вид разплащане, който е достъпен на уебсайта към момента на изготвяне на вашата поръчка.
 
При плащане с кредитна или дебитна карта уебсайтът ще ви пренасочи към системата на ОББ, чрез която Проектория приема картови плащания. На страницата на ОББ трябва да въведете детайлите на вашата карта и да потвърдите плащането. Книжарницата на Проектория не записва и не съхранява детайли за вашата карта.
 
При плащане по банков път трябва да преведете крайната цена на поръчката по банковата сметка на Проектория, която ще бъде изписана на екрана за потвърждение на поръчката, както и в страницата с нейните детайли на вашия профил.
 
При плащане чрез PayPal уебсайтът ще ви пренасочи към системата на PayPal, където трябва да оторизирате транзакцията. Проектория не записва и не съхранява детайли за вашия акаунт в PayPal.
 

11. Доставка

 
Доставката на закупените електронни книги се извършва в самия уебсайт, след получаване на потвърждение за извършено плащане от страна на Потребителя. В съответствие с директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и Съвета, чл. 11, ал.1, закупена от вас електронна книга се счита за получена, когато стане достъпна за сваляне от потребителския ви профил.
 

12. Съхранение и достъп до закупените продукти

 
Проектория се ангажира да съхранява файла или файловете на закупена електронна книга и да осигури постоянен достъп до тях за не по-малко от една година след като поръчката за продукта е изпълнена. Потребителите се приканват да изтеглят поне едно копие на всеки файл в рамките на този период. Проектория ще положи разумни усилия да осигури такъв достъп и след изтичането на този период, за неограничено време.
 
Достъпът може да бъде прекратен по-рано при деактивиране на акаунт.
 

13. Отказ от поръчка, замяна, възстановяване на плащане

 
Всеки потребител има право да се откаже от един или повече от поръчаните продукти, ако се установи, че по технически причини, възникнали поради вина на Проектория и свързани с програмното осигуряване на уебсайта, е невъзможно потребителят да получи достъп до купените от него произведения. В такъв случай поръчката се анулира. Ако има извършено плащане по анулираната поръчка, сумата по него се възстановява по сметката или картата, от която плащането е постъпило.
 
Ако имате съмнение, че даден продукт е дефектен, можете да съобщите това чрез формата за контакти на сайта, или чрез имейл съобщение до info@projectoria.com, като предоставите номера на поръчката за този продукт. Проектория ще направи всички разумни усилия да отстрани дефектите и други възможни затруднения, свързани с ползването на закупените от вас продукти.
 

14. Промяна и премахване на функционалности

 
Проектория си запазва правото да променя технологията и дизайна на предоставяните продукти и услуги без предварително известяване. При нужда, до потребителите ще бъдат изпращани имейл съобщения, отнасящи се до промяна на настоящи услуги, въвеждане на нови, или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.
 

15. Приложимо право

 
Този уебсайт е разположен на територията на Република България. За неуредените от настоящите Общи условия отношения са приложими разпоредбите на действащото законодателство на Република България и съответните директиви на ЕС.
 
Ако поради каквато и да е причина някоя от клаузите на настоящите Общи условия стане невалидна според действащото законодателство, тя ще се смята за такава, без това да засяга валидността на останалите клаузи в документа.
 

16. Отказ от отговорност

 
Използването на продукти, закупени от електронния магазин, е изцяло отговорност на потребителите. Преди закупуването на продукт, вие трябва да се уверите, че той отговаря на вашите специфични изисквания и очаквания. Проектория не се ангажира с твърдение, че техническите особености, текстовото съдържание или каквито и да са други характеристики на предлаганите продукти и услуги са пригодни за специфични цели и не поема отговорност за загуби, щети и разходи, които могат да бъдат понесени от вас или от трети страни в директен или косвен резултат на използването на предлаганите продукти и услуги или достъпването на уебсайта.