Категории

Постмодерни дискурси на етиката 2

от Силвия Минева
Издателство: Проектория
ISBN: 978-619-156-074-5
Година: 2013
Брой страници: 262
Формати: epub, mobi, pdf
Цена: 9.60 лв.  Купи
0 Коментара

Силвия Минева е доцент по етика, доктор по философия, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“. Докторската ѝ дисертация и първата ѝ книга „Стоици. Фрагменти“ (1995, ИК „ЛиК“) са посветени на етиката и философията на стоицизма. Автор е на монографиите „Аморалното“ (1999, ИК „Глория Мунди“), „Аморалното-2“ (2002, ИК „КОТА“), „Постмодерни дискурси на етиката” (2007, ИК „Фабер“).

Представяме „Постмодерни дискурси на етиката 2“ в разрез с обичайния начин, по който Ви разказваме за включените в каталога на „Проектория“ издания -- с думи от автора. Не само поради странични обстоятелства, но и защото мислим, че яснотата и отчетливостта по отношение на етическото се вижда  достатъчно добре в авторовото резюме.
 
***
Много е говорено, писано, обсъждано и спорено, какво е етика. Затова тук не предлагам категорични и еднозначни дефиниции на етическото познание или на етическата теория. Не само за да не увеличавам излишно техния брой, но и защото целта ми е друга: представяне на моралните проблеми днес според един или друг съществуващ, реален или възможен етически прочит -- интерпретация. 
 
Какво представляват постмодерните дискурси на етиката? 
Как се интерпретират от съвременната етическа мисъл категориите отговорност, идентичност, другост?
Какво е характерно за биоетическото изследователство днес и за 
етическата рефлексия на политиката? 
Какво означава да се говори етически за изкуството на педагогиката?
Що е морална толерантност и как е възможна тя?
 
Това са основните въпроси, чиито отговори продължавам да търся и предлагам на вниманието на уважаемия читател в „Постмодерни дискурси на етиката 2“. Предложените в тях описания, анализи и размишления са отчасти повторение, отчасти допълнение и развитие (продължение) на вече написаното в „Постмодерни дискурси на етиката“. Както първите, така и „Постмодерни дискурси на етиката 2“ имат своите „съдържателни ядра“: постмодерните етически рефлексии на идентичността като различие, свободата като отговорност, професионализма като добродетел, академизма като призвание, киберантропологията като философски метод.
 
Въпреки формалните и съдържателни различия, по дух и патос това издание не е различно от първото и е тясно свързано с него в утвърждаването на определен възглед за етичността. Възгледът, че „плурализирането“ на моралността днес, във вид на различни гледни точки и под влияние на голям брой фактори като глобализация на икономиката, политиката, комуникациите, технизация на труда и бита, нарастваща опосредстваност на общуването и оформянето на нови парадигми в науките за човека и природата, прави света обозрим така, че да е човешки поносим. Етиката, рефлектираща този плурализъм, е едно дискурсивно познание за етичността като начин на живот, който е възможен, когато отговорността като етическа, като отсъствие на безразличие, като персонална загриженост минимизира необходимостта на многото правила. 
С. Минева

Добавете коментар

* Вашето име:


* Вашият коментар: Забележка: HTML не се поддържа!

Оценка:
* Въведете кода в полето отдолу:


Свързани заглавия (1)