Категории

Въведение в християнската апологетика

от Ивелина Николова
Издателство: Проектория
ISBN: 978-619-156-027-1
Година: 2013
Брой страници: 243
Формати: epub, pdf, mobi
Цена: 15.00 лв.  Купи
0 Коментара

Ивелина Николова е доктор по Религия и теология (Систематическо-нравствено богословие), и магистър по средновековна философия и култура. Преподава в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, където води семинари по Систематическо богословие (Християнска апологетика). Автор е на „Царството Божие: евангелски идеал и духовно-нравствена реализация“ (2010) и „Кризата. Проверка за моралната и духовна устойчивост“ (2010).

Заглавието на „Въведение в християнската апологетика : учебно помагало“ представя достатъчно ясно характера на настоящото издание. Учебникът е разделен в пет тематични части и съдържа както справки за реферираните източници, така и препоръчана литература за всяка от петте основни теми. Макар да не е класическа антология, текстът може да служи като добра отправна точка за читателя, търсещ ориентация във въпросите и проблемите, съществени за университетската апологетика в България.
 
Първа част, „Изкуството да участваме умело в дискусия“, е включено в учебното помагало поради становището, че аргументативната страна в защитата на християнските верови истини е необходимо умение. Според Ивелина Николова отсъствието на тази тематика като обособен дял в класическите курсове по апологетика е проблем, който следва да бъде преодолян. В настоящото издание контекстуално е реферирано изследването на Евгений П. Агапов „Теория и практика аргументации“. (Ростов-на-Дону, 2009). 
 
Втора част, „Основни постановки на християнската апологетика“, дефинира християнската апологетика през нейните цели, задачи, предмет и методи, както и през връзката ѝ с останалите части на теологията. В детайли е представено развитието на академичната апологетика в България (XX-XXI в.) и Русия (XIX-XXI в.). Представена е класификация на различни апологетични подходи и направления, както е широко възприета в съвременния западен свят.
 
Трета част, „Апология на Иисус Христос“, предоставя насоки за разбиране особеностите на предмета на Христовата апология, както и съдържателно разгръщане на аргументация в посока защита на истинността в Христовото дело.
 
Четвърта и пета част, „Апология на религията“ и „Вяра и разум“, съдържат, от една страна, резюмета на някои възгледи за произхода на религията, отношението между теология и философия (метафизика, в частност), както и дискусионни разработки по въпросите, свързани с християнството и мястото му в глобализиращия се свят (засегната е най-вече са етико-морални въпроси), по нашумелия през последните години дебат между еволюционизъм и креационизъм. Учебникът завършва с тематизиране на недоказуемостта на религиозната вяра.
 
В цялост, „Въведение в християнската апологетика“ се характеризира с разбирането, че има смисъл правилността, истинността на християнската вяра да бъде аргументирана. Този аргументативен пласт се търси целенасочено във всяка една от включените теми. С две думи, учебникът е покана за дискусия.

Добавете коментар

* Вашето име:


* Вашият коментар: Забележка: HTML не се поддържа!

Оценка:
* Въведете кода в полето отдолу: