Категории

Наука и религия. Саръилиев / Михалчев

от Иван Саръилиев, Димитър Михалчев
Издателство: Проектория
ISBN: 978-619-156-011-0
Година: 2012
Брой страници: 133
Формати: pdf, epub, mobi
Цена: 12.00 лв.  Купи
0 Коментара

„Наука и религия. Саръилиев/Михалчев“ възпроизвежда дебат, станал началото на 40-те години на XX век, между двама български философи:  Иван Саръилиев (1887–1969 г.) и Димитър Михалчев (1880–1967 г.). Съставител, научен редактор и автор на увода към книгата е д-р Ясен Захариев, преподавател по философски дисциплини в  Нов български университет, директор на Център за документи и архивни фондове на НБУ и научен секретар на Институт за българска философска култура. Подготвеното от Ясен Захариев и „Проектория“ издание включва седем текста, които са подредени хронологично и изчерпват дебата от началото до края. 

През 1931 г. Иван Саръилиев изнася публична лекция на тема „Съвременната наука и религията“ в Софийския университет. Същата година текстът е публикуван като малка книга. Съвсем скоро след появата ѝ, Димитър Михалчев публикува критическа статия под същото заглавие в списание „Философски преглед“. Полемиката продължава следващата година, когато Саръилиев публикува втора брошура, „Съвременната наука и религията. Отговор на една критика“. През 1933 г. Михалчев отговаря в три статии, публикувани в три последователни броя „Философски преглед“. Те носят едно заглавие - „Придобивките на съвременната наука като основа за реформиране на християнската вяра“. Накрая, вероятно в края на 1933 г., Саръилиев пише последен отговор. Този текст остава непубликуван, но се запазва в архива на философа и е завършек както на дебата, така и на настоящото издание.
 
Макар че номинално темата, която обсъждат Саръилиев и Михалчев, е отношението между наука и религия, понятието за наука се оказва централно. Така се открива ясно не само различието в мненията на опонентите, но и огромната разлика в разбирането им за същността, целите и средствата на научното познание. В своя първи текст Саръилиев цели да покаже възможността за непротиворечиво и цялостно познание, което да обединява в себе си религията и науката. Той твърди, че благодарение на развитието на науката от началото на ХХ век, както и на някои промени в религиозните доктрини, е възможно да се говори за примирие и хармония между наука и религия, разум и вяра. Първоначалното определение за наука, от което тръгва Саръилиев е, че тя е „система от знания, установени критически, които ни дават емпирически описания за нещата и за промените, които съставят действителността.“ Акцентът е, че науката има главно описателен характер, като това описание не е самоцелно, а се определя от практическата полза за човека. Михалчев отхвърля още това първо определение за наука. Но ако Саръилиев обръща внимание върху системността на научното знание за действителността, за Михалчев е важно самото понятие за действителност. Втора съществена разлика в становищата на двамата е разбирането им за утилитарността на науката. За Саръилиев не е възможно да осмислим науката без оглед на нейните практически измерения и обуславящите я интереси. Според Михалчев е обратното - науката е „безкористна“, независимо от всички практически приложения, които може да има. Трета разлика се вижда в критикуваното от Михалчев виждане за науката като ограничена само в областта на емпиричните описания и явленията от сферата на сетивността. 
 
В крайна сметка, дебатът между Саръилиев и Михалчев сякаш се развива чрез усилията им да покажат некомпетентността на противника; никой от двамата не се стреми да установи общи положения. Същевременно, опонентите уточняват и детайлизират своите позиции, което улеснява тяхното ясно открояване. В този смисъл, макар дебатът да не преминава в дискусия, проследяването му е от полза както за по-доброто опознаване на философския дух в България от първата половина на миналия век, така и като четиво за изкушените в проблематиката на отношенията между религия и наука, и изобщо – между вяра и знание.

Добавете коментар

* Вашето име:


* Вашият коментар: Забележка: HTML не се поддържа!

Оценка:
* Въведете кода в полето отдолу: