Категории

Екология на виртуалните реалности

Издателство: Проектория
ISBN: 978-619-156-117-9
Година: 2015
Брой страници: 154
Формати: pdf, epub, mobi
Цена: 9.60 лв.  Купи
0 Коментара

Двуезичният сборник „Екология на виртуалните реалности“ (включените в изданието текстове са достъпни на български и английски език) представя изследователски търсения на екип от преподаватели и докторанти от специалностите Философия и Библиотечно-информационни науки във Философски факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Обединяваща е постановката, че проучването на реалното и съпътстващото го виртуално предполага една плуралистична познавателна парадигма, постижима чрез интердисциплинарни подходи за изучаване, разбиране и моделиране на реалност според нейната изначална множественост, динамика и континуитет.
Част от въпросите, поставени и изследвани от авторите, биват формулирани по следния начин: Доколко понятието „екосистема“ е релевантно за осмисляне на глобалните виртуални системи? Могат ли виртуалните компютърно базирани среди да се разглеждат като „екосистема“? Как изглежда релацията „виртуално – метафизично“ през призмата на философията на информацията? Пред какви перспективи и предизвикателства са изправени днес човешките общества, поведение, развитието на познанието и образованието чрез ко-еволюцията на технологиите? Какво представлява виртуалната публичност като дигитална екосистема? Как идеалното измерение на парите се трансформира в абстрактната субстанция на електронните пари?

 
В сборника са включени следните текстове:
 
„Екология на виртуалните реалности: що е то?“ (Силвия Минева) изследва понятийните и терминологични употреби на „екология“ в контекста на виртуалността, разбирана като вид „екосистема“, включваща хора и машини, и осигуряваща среда, която позволява и насърчава, по безпрецедентен начин, тяхното взаимодействие, свързаност и взаимозависимост.
 
„Екология на виртуалните среди. Анализ през призмата на философията на информацията“ (Александър Лазаров) представя възможни основания и посоки за продуктивно сътрудничество между наука и философия от гледна точка на философия на информацията. Последното е фокусирано върху взаимовръзките между данните, човека и другите интелигентни системи.  
 
„Генезис и развитие на компютърните системи за виртуална реалност“ (Оля Харизанова) представя някои уточнения за процесите за симулирани реалности. Контекстът е зададен от компютърната информатика и практиките, свързани с информационните и комуникационните технологии, където виртуалните реалности се назовават и описват в няколко разновидности – фрагментирани, симулирани, добавени, разширени, хибридни, комбинирани. 
 
„Виртуалната публичност като дигитална екосистема“ (Пламен Макариев ) е критически прочит на модела „дигитална екосистема“ в контекста на достатъчността му при изследване на виртуалната публичност. Що се отнася до пърноценното функциониране на последната, посочени са аргументи за плодотворността от синтез на методологията на дигиталните екосистеми с тази на делиберативната демокрация.
 
„От виртуалността на златните монети до златното покритие на виртуалните валути“ (Александър Гънгов) изследва парите от гледна точка на тяхната виртуалност (или традиционно -- идеалност), като средство за измерване на стойност. Аргументирано е становище, че изобретяваните в съвремието виртуални валути в крайна сметка могат да се разбират като същински пари, именно откъм тяхната идеалност, т.нар. „мярка на стойността“. 

Добавете коментар

* Вашето име:


* Вашият коментар: Забележка: HTML не се поддържа!

Оценка:
* Въведете кода в полето отдолу: