Категории

Моменти онтология

от Веселин Дафов
Издателство: Проектория
ISBN: 978-619-156-108-7
Година: 2014
Брой страници: 115
Формати: epub, mobi, pdf
Цена: 10.80 лв.  Купи
0 Коментара

„Моменти онтология“, третата книга от Веселин Дафов, е сборник философски статии. Доц. Дафов е автор и на монографиите „Категории и битие“ (2012) и „Мислещо и действителност“ (2012), също издания на „Проектория“.

Сред достойнствата на показаните в настоящия сборник изследователски резултати са откритостта по отношение на тяхното получаване и ангажиментът да се постига съвместност при осмислянето им не само в академична общност, а изобщо в общността на мислещи. Често, изследваните въпроси се разкриват и като част от практиката в обучения за развитие на критическо и творческо мислене, в сесии по Философия с деца и т.н.
 
Субектно-онтологичният подход дава единството на сборника и по този начин това е книга едновременно за темите поотделно и за метода като цяло. Т.е. темите им са получени като, но и проучвани през осмислянето на реалното в развитие и различаване от предметно към субектно, с всички следствия и отговорности от това становище към реалностите на живото, разумното, творящото и пр.
 
„Моменти онтология“ съдържа единадесет статии, писани или публикувани във времето от 1995 г. до сега. Подредбата им е хронологична в смисъл на хронологията на разгръщане на самите изследвани теми като постижения и становища в история на философията. Онези текстове, които са били публикувани другаде, тук са с незначителни промени и/или ясно разграничими добавки, подготвени с оглед включването на текстовете в сборника, така че да се съвмести осигуряването на по-лесен читателски достъп до тези трудно откриваеми вече статии с по-късна авторска рефлексия върху постигнатото в тях и отразяване на нови изследователски резултати.
 
В първия текст, „Започване vs. начало на философстването. Ставане на философията“ се изследва темата за ставането на философията/философстването. Тезата е различаването на започване на философското „в някакъв смисъл“ (по Аристотел), като отделяне на човешкото мислене от единичното, индивидуалното, към особеното (което исторически е при удивлението и споделянето на чудни истории, били те митове или други) и от друга -- собствено началото на философията, като преход към конкретно всеобщото, към научността.
Следващите статии са „Сократ и определимостта на мисленето“ (публикувана за първи път през 2002 г.), „Разликата между „към-нещо-друго“ (ad aliquid) и „релация“ (relatio) в трактата на Манлий Северин Боеций „Как Троицата е един Бог, а не трима богове““ (1995), „Някои теми от субектната проблематика в еврейската философия (Маймонид)“ (проучването се публикува за първи път); „Френсиз Бейкън и новото“ (1996 г.).
 
Следващият текст е озаглавен „… че да нямам никакъв повод да го поставям под съмнение.“ Декарт и „правилното ръководене на разума““ и не е публикуван досега. Изследва се преходът от разбирането на мисленето през органичност, към разбирането му като средство, съответно към идеите за мисловни процедури, методи, и пр. Преход, в който става възможно методологизирането на съмнението, превръщането му от пречка и спънка в методологичен „двигател“.
 
„Философско изследване и различност“ (2005 г.) аргументира особеността на философското изследване като неподлежащо на определяне през форма и структура на изследователските действия, а като насочено към постигане на съвместност на различни действия, становища и пр., при което се запазва тяхната различност, автентичност и авторство.
 
„Тъканта на духа. Училището“ (част от доклад, изнесен през 2007 г.) поставя въпроса за образоваността като момент от разгръщането на самото човешко.
 
В „Проектно и субектно“ (2008 г.) се аргументира тезата за проектното като онова субектно, което има своето предметно в действителностите на мислещата субектност, доколкото последната може да притежава различни действителности, за проектното като единяващо произведени от други субектности действителности.
 
Сборникът завършва с отзиви за две монографии. „Равенство – защо? Егалитаризъм – в какво?“ е за „Равенство и егалитаризъм“ (2004) на Стилиян Йотов. Отзивът е издаден на френски език през 2005 г.; тук се публикува на български за първи път. Вторият отзив, „Субектно. Кое субектно?“, е за монографията на Александър Андонов, „Философията и проблемите на духа“ (2009).

Добавете коментар

* Вашето име:


* Вашият коментар: Забележка: HTML не се поддържа!

Оценка:
* Въведете кода в полето отдолу:


Свързани заглавия (2)