Категории

Светът като творба?

от Андрей Лешков
Издателство: Проектория
ISBN: 978-619-156-105-6
Година: 2014
Брой страници: 304
Формати: epub, pdf, mobi
Цена: 10.80 лв.  Купи
0 Коментара

Андрей К. Лешков е доктор по естетика, работи в Института за изследване на обществата и знанието към Българската академия на науките. Темата на неговата дисертация е „Светът като творба. Проблемът за светогледа на естетизма“. Настоящото издание е първата му монография. Неговите публикации от последни години включват: „Появата на изкуството и естеството на мисълта“ (в сб. Бездната Хайдегер, 2011), „Заинтересoваността от незаинтересованост“ (e-Scriptum, 2013), „Границите на естетизма“ (списание „Философски алтернативи", 2013), „Аурата на модността и модността на аурата“ („Философски алтернативи“, 2014). 

„Светът като творба?“ има пред очи няколко основни проблема. Първо, как да се мисли  философстването като естетически предмет и естетически проблем? Второ, какво означава феноменология на естетическото отвъд феноменологичната естетика? Трето, как естетизмът  произхожда от секуларизиране/театровизиране на идеите Сътворяване и Възкресение?
Увод – „Естетизмът като проблем пред философите“ – представя естетизма откъм идеята за това, че светът се превръща от творение на отвъден Творец в съдба на отсамни творци. Част първа, „Занаятът на философа“, разкрива фигурата на философа през мисълта относно   философията като естетически предмет и проблем. Показва се, как в естетизма актьорство се съединява с представяне и сценичност, като мислене препраща към  история и живеене. За „свидетели“ са призовани Кант, Шелинг, Хегел – от една страна, Ницше – от друга, както и формата „саморефлексия“ – от трета. Част втора, „Феноменология на естетическото“,  представя естетизма предвид неговото съдържание. Очертани са условията за възможността на естетическото, а също така и централната перспектива като художествено светоразбиране. Естетическото бива мислено в неговото конституиране и в полагането му из художественото. Разгръщат се аналитични илюстрации (едно авторово обозначение за нов научен жанр),  които опримеряват естетизма откъм мисловните му съдържания: основни герои тук стават Декарт и Рембранд, пак Кант, романтици като „Бонавентура“, дендита като Джордж Бръмъл, класици на декаданса като Бодлер, британският декадентски неоромантик Уолтър Пейтър.
Вместо заключение – „Изкуството на края пред края на изкуството“ – обвързва естетизма, който секуларизира/театровизира идеите Сътворяване и Възкресение, с основополагащата при съвременната мисловност проблематика, назовима отсъствено присъствие.

Добавете коментар

* Вашето име:


* Вашият коментар: Забележка: HTML не се поддържа!

Оценка:
* Въведете кода в полето отдолу: