Категории

За нас

Кои сме ние?

Проектория ЕООД е софтуерна и издателска компания. Специализирани сме в разработването на цифрови платформи за публикуване и инструменти за подпомагане на познавателни и образователни общности. Издаваме книги в електронен формат и организираме тяхното разпространение онлайн.

Книжарницата

Projectoria.com е нашата онлайн платформа за продажби на електронни книги. Основните изисквания, които следваме при работата върху нея са наличие на функционалности, адекватни на предназначението на книжарницата, както и достатъчно ясна и интуитивна среда за потребяване. Сред основните ни приоритети е да осигуряваме качествена защита на правата на читателите, авторите и издателите.

Грижа за авторските права

Всички електронни книги, разпространявани чрез книжарница Проектория притежават ISBN и декларация за защита на интелектуалните права на авторите. Книгите, закупувани от всеки индивидуален потребител, са защитени чрез watermarking на файловете.

Грижа за разпространение

Книжарница Проектория предлага на издателите една модерна и ефективна опция за разпространение на техните издания в електронен вид. Ние знаем как да боравим с особеностите на електронното книгоиздаване, така че текстовете, включени в нашия каталог, да получават добра видимост в интернет и да бъдат достъпни за своите читатели.

За информация относно възможностите за разпространеие на електронни издания, които предлагаме, можете да се свържете с нас.