Документация

Съдържание

 1. Какво представлява “Чек май кар”
 2. Създаване на акаунт в системата
 3. Работа със системата
  1. Влизане в системата
  2. Смяна на парола
  3. Добавяне на запис
  4. Редактиране на запис
  5. Изтриване на запис
  6. Търсене на данни
  7. Отчет и статистика
  8. Изпращане на уведомления
 4. При проблеми

1. Какво представлява “Чек май кар”

“Чек май кар” е система за създаване и управление на база данни от клиенти на контролно технически пунктове (КТП) и автоматизирано изпращане на смс и имейл съобщения. Едни от главните функции които се поддържат са:

 1. Лесен и бърз начин за търсене на данни: контакти на даден клиент, регистрационен номер на автомобил, дата на изтичане на годишен технически преглед и др.
 2. Автоматично изпращане на смс и имейл уведомление до всеки клиент, 7 дни преди изтичане прегледите и застраховките на автомобилите му.
 3. Достъп до статистическа информация за връщащите се клиенти.

2. Създаване на акаунт в системата

За да получите достъп до системата трябва да се направи заявка за включване чрез изпращане на имейл до sales@checkmycar.bg или да се обадите на телефони 0884317774 и 0886991333, като трябва да се посочат:

 1. Име на фирмата
 2. Потребителско име
 3. Телефон за контанкт

На посоченият телефон ще получите информация как се заплаща услугата, както и потребителско име и парола.

3. Работа със системата

a. Влизане в системата

С вече съществуващ акаунт може да се влезе в системата. Това става като:

 1. От главната страница, в горният десен ъгъл се избира “Вход” от менюто.

  login-menu
 2. Ще се отвори нова страница в която трябва да се въведе потребителско име и парола. След въвеждане трябва да се натисне бутонът “Влез”.

  login-page
 3. След това ако потребителското име или парола са съществуващи, системата ще отвори базата данни.

  db-view
b. Смяна на парола

За да се смени парола за даден акаунт, трябва първо да се влезе в системата. След това:

 1. От менюто в горният десен ъгъл се избира “Смяна на парола”.

  password-change-menu
 2. В появилото се поле, се въвежда текущата парола, новата парола и отново се повтаря новата парола. След натискане на бутонът “Промени” паролата е вече сменена с въведената нова парола.

  password-change-window
 3. При следващото влизане в системата, ще трябва да се използва новата парола за това потребителско име.

c. Добавяне на запис

За да се добави запис в базата данни, трябва първо да се влезе в системата. След това:

 1. Трябва да е отворена страницата “База данни”, затова се избира от менюто в горният ляв ъгъл “База данни”. Тази стъпка не е необходима ако вече е отворена тази страница.

  db-menu
 2. След това се натиска големият бутон “Добави запис” намиращ се точно под името фирмата.

  db-view
 3. Въвеждат се необходимите данни и се натиска бутонът “Добави”. Задължително поле е регистрационният номер на автомобилът за който се минава преглед.

  db-add-window
 4. След това въведените данни се появяват в базата данни.

d. Редактиране на запис

За да се редактира запис в базата данни, трябва първо да се влезе в системата. След това:

 1. Трябва да е отворена страницата “База данни”, затова се избира от менюто в горният ляв ъгъл “База данни”. Тази стъпка не е необходима ако вече е отворена тази страница.

  db-menu
 2. След това на редът който ще бъде променен трябва да се натисне малкото бутонче с формата на молив.

  db-view-edit
 3. Въвеждат се необходимите данни и се натиска бутончето изглеждащо като тикче за да се запазят. За да се откаже промяната се натиска бутончето изглеждащо като хикс (X). Задължително поле е регистрационният номер на автомобилът, за който се минава преглед.

  db-edit
 4. След това въведените нови данни се отразяват в записът.

е. Изтриване на запис

За да се изтрие запис в базата данни, трябва първо да се влезе в системата. След това:

 1. Трябва да е отворена страницата “База данни”, затова се избира от менюто в горният ляв ъгъл “База данни”. Тази стъпка не е необходима ако вече е отворена тази страница.

  db-menu
 2. След това на редът който ще бъде изтрит трябва да се натисне малкото бутонче с формата на кошче.

  db-view-delete
 3. Ще се покаже потвърдителен прозорец, който ще пита дали сте сигурни, че желаете записът да бъде изтрит. За да се откаже изтриването се натиска бутонът "Не", в противен случай бутонът "Да".

  delete-alert
 4. След това записът ще бъде изтрит.

f. Търсене на данни

Системата предлага различни филтри за търсене, които могат да бъдат намерени над колоните по който може да се филтрира в таблицата. При въвеждане на текст в някоя от колоните филтрацията се случва автоматично и таблицата се редуцира само до записите, които съдържат в това поле съответният текст. Тази функционалност е изключително полезна при търсене на конкретен клиент или кола.

db-view-filter
g. Отчет и статистика

Всички записи, чиято дата на изтичане на ГТП е по-стара от днешната дата са с оцветено червено поле за датата на изтичане на ГТП. По този начин се маркират записите (клиентите), които не са подновили годишният си технически преглед в текущият пункт или закъсняват.

red-date

Броят оставащи СМС съобщения може да се провери като от менюто в горният ляв ъгъл се избере "Отчет СМС".

report-menu

Освен броят оставащи съобщения може да се види и таблица с всеки изпратен СМС.

report
h. Изпращане на уведомления

Всички уведомителни съобщения се изпращат автоматично седем дни преди изтичане на технически преглед и застраховка.

4. При въпроси и проблеми.

При възникване на каквито и да е проблеми или въпроси, както и желания за нови функционалности, молим да се изпрати имейл до support@checkmycar.bg.